Planowana inwestycja w Biedrusku na działce 52/8 (robocza nazwa Osiedle Nad Strugą) zostanie zrealizowana przez firmę Novum Plus sp. z o.o. – znaną między innymi z budowy Osiedla Rozalin w Lusówku, a także Osiedla Błękitny Staw w Biedrusku (we współpracy z firmą Nest). Jesteśmy deweloperem, który obok jakości wykonania, w swojej działalności jako priorytet traktuje minimalizację oddziaływań na środowisko przyrodnicze i lokalne. Nasze dotychczasowe projekty są dowodem na umiejętne wpisanie się w wymagania przyrodnicze oraz współpracę ze społecznością lokalną. Z podobnymi założeniami będziemy realizowali naszą kolejną inwestycję w Biedrusku.

Założenia inwestycyjne (aktualna koncepcja planu zagospodarowania działek na rysunku):

 • Większość inwestycji charakteryzować się będzie luźną, niską zabudową jednorodzinną.
 • Większa część działki pozostanie niezabudowana – włącznie z istniejącym starodrzewem, który uważamy za największy atut tej lokalizacji. Będziemy kontynuować nasze założenia z realizacji sąsiedniej inwestycji – Osiedla Błękitny Staw.
 • Tereny zielone wzdłuż rowu nie będą naruszane. W planach jest również wykorzystanie tej przestrzeni na cele rekreacyjne dla mieszkańców Biedruska (szlak komunikacyjny do mariny nad Wartą).
 • Wzdłuż drogi w kształcie fali planujemy wybudować domy jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej.
 • Budynki wielorodzinne, widoczne na mapie w górnej części działki, będą przeznaczone maksymalnie
  dla 6 rodzin. Jest to opcja, gdy nie pozyskamy klientów zainteresowanych domami jednorodzinnymi.

W trakcie planowania inwestycji bierzemy pod uwagę ścisłe wytyczne wskazane w „Prognozie oddziaływania na środowisko” w MPZP.

 • Rozpoczęliśmy proces ochrony drzew od inwentaryzacji sporządzonej przez wykwalifikowanego leśnika.
 • Dzięki inwentaryzacji dysponujemy mapą drzewostanu, a także szczegółowym zestawieniem drzew, obejmującym m.in. gatunki, wielkość, a także ich stan.
 • Planujemy wycinkę jedynie niezbędnych 114 drzew spośród 1400 zinwentaryzowanych w celu wykonania koniecznego uzbrojenia terenu. Pozostałe drzewa są zabezpieczone przed przypadkową wycinką.
 • Po uruchomieniu inwestycji będziemy wnioskować o wycinkę drzew jedynie w niezbędnych sytuacjach – zgodnie z wymogami zrównoważonych projektów architektonicznych.

Nasz cel to budowa kolejnej inwestycji wpisującej się w lokalne środowisko naturalne i podnoszącej jakość lokalnego życia, czerpiące z naszych dotychczasowych, dobrych doświadczeń we współpracy z lokalną społecznością.

Chętnie odpowiemy na Państwa dodatkowe pytania: biuro@novumplus.pl.

Biedrusko-plan